1992

Aukcja 3 - Koszalin na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta
JOLANTA FEDOROWSKA (Promocja Młodych) - ceramika, grafika, tkanina
ANDRZEJ GIERAGA - malarstwo i grafika
ELŻBIETA RADZIKOWSKA - grafika, pokaz firan unikatowych
Grupa Twórcza OD DAWNA (Promocja Młodych) - ceramika i malarstwo
ABA WARSZEWSKA-NOBIS, BEATA ORLIKOWSKA, WIT BOGUSŁAWSKI