1994

BEATA MARIA ORLIKOWSKA (Promocja Młodych) - ceramika, malarstwo
LESZEK RÓZGA - grafika i rysunek z cyklu EGEA
WIESŁAW PRZYŁUSKI (Promocja Młodych) - grafika i rzeźba
PIOTR ŻERDZICKI - plakat i grafika
DOROTA RADZIKOWSKA - tkanina unikatowa
MARIAN FURMANIAK - fotografia
ZDZISŁAW STANEK - malarstwo