2003

PAWEŁ GAWEŁ DACIUK - malarstwo
MIRA BOCZNIOWICZ | PRZEMYSŁAW TYSZKIEWICZ - KALENDARZ 2003 Współczesna grafika polska 2003
KRZYSZTOF CYBULSKI ANDRZEJ ZAŁECKI | ZBIGNIEW GORLAK |
RAFAŁ STRENT LESZEK RÓZGA | HENRYK OŻÓG |
ANDRZEJ BASAJ ROMAN ŻYGULSKI |WIESŁAW SZAMOCKI |
CEZARY PASZKOWSKI
ANDRZEJ SŁOWIK - Słowik w plenerze po raz szósty
ELŻBIETA WIŚNIEWSKA - Porcelana artystyczna
JAN FABICH - akwarele