Agnieszka Rożnowska - grafika

Agnieszka Rożnowska

REPETYCJE

Pierwsze realizacje związane ze znakami mojego ciała powstały jeszcze na studiach

w pracowni rysunku prowadzonej przez prof. A .Pepłońskiego, tam też realizowałam pierwszy performance pt. ”Mój chaos”. W Otwartej Pracowni w Krakowie wystawą „Ja-nie ja” zainicjowałam nowy cykl „Przemiany”, na który składały się obiekty „powietrzne” oraz grafiki.

Cykl powstałych grafik jest tu sytuacją dość przewrotną sięgam, bowiem do jednej

z najstarszych technik graficznych wklęsłodruku, po to by przekazać problem wyrażany dotąd poprzez bardziej ulotne, współczesne środki takie jak video, obiekty, performance. Alchemia związana z procesem tworzenia grafik metodą wklęsłodruku nie jest przypadkowa; sam sposób przygotowania matryc, a następnie powielanie znaków daje kolejne możliwości znaczenia i zaznaczania . Znamienny jest proces drukowania, „wydobywania” z czerni rysunku, który ostatecznie otoczony jest bielą przestrzeni, bielą wszechświata.

Technika, którą tym razem opracowuję moje znaki wymaga czasu, rządzi się własnym rytmem, mam tu na myśli proces obróbki matrycy: przygotowanie, trawienie, drukowanie. Powrót do tradycyjnej metody graficznej pozwolił jednocześnie na uporządkowanie prowadzonego dotychczas zapisu.

 Nietrwałość miejsc objętych „ładem” i pozostawianiem bezładu poza jego granicami jest procesem moich poszukiwań, w których wykorzystuję znaki budowane ciałem. Organizowanie przestrzeni, zabudowywanie i zamieszkiwanie jej tym razem ukazuję przy pomocy klasycznej metody graficznej, dzięki której przestrzeń została zdecydowanie oczyszczona. Możliwość posługiwania się szerokim spektrum środków wyrazu niesie za sobą szereg doświadczeń, bez których nie miałyby miejsca kolejne projekty.