Idziak Maria

Maria Idziak

Maria Idziak, mieszka i tworzy w Koszalinie.
Należy do Stowarzyszenia Pastelistów Polskich.

Do technik malarskich, którymi się zajmuje należą: pastel suchy, kolaż, akwarela i malarstwo olejne. W swoich pracach chętnie tworzy struktury przestrzenne, wykorzystując piaski, proszki, tkaniny oraz papiery z "odzysku".

W swoim dorobku ma 36 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.
Jest organizatorką międzynarodowych plenerów malarskich pod hasłem "PAPIER". Prowadzi warsztaty artystyczne i animacyjne dla dzieci i dorosłych.