Kaliński Witold

Witold Kaliński

 

Urodzony w 1949 r. w Ornecie. Ukończył PWSSP w Łodzi. Dyplom w 1972 roku w Pracowni Malarstwa prof. St. Fijałkowskiego i w Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. Janiny Pierzgalskiej. Prowadzi Pracownię Rysunku na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi.

Uprawia malarstwo, grafikę artystyczną i rysunek.