Lech Ryszard

Ryszard Lech (1927-2005)

Urodził się w 1927 r. w Smorgoniach na Wileńszczyźnie.

Ukończył Wydział Grafiki ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem obronił w pracowni prof. Tadeusza Kulisiewicza w 1953 r. Przygotowując dyplom z grafiki, rozpoczął cykl prac poświęconych zabytkom regionu koszalińskiego. Cykl ten kontynuował w latach 1965-1980 w czasie licznych wędrówek i plenerów tworząc dzieło swego życia. Autor ponad 300 obrazów olejnych. Wypracował swój łatwo rozpoznawalny, własny styl, charakteryzujący się „geometrycznym ładem formy, architektonicznym budowaniem kompozycji z prostych, czytelnych, określonych wyrazistą linią elementów, gdzie płaszczyzna koloru rozbijana jest na „cegiełki” różniące się odcieniem”.