Kazimierz Jałowczyk - Pismo i pamięć

 

Kazimierz Jałowczyk:

Pismo powstało z potrzeby utrwalenia pamięci. Pamięć potrzebuje zapisu,

bo jest nietrwała i ulotna. Pismo wyraża się poprzez słowo, jest

narzędziem komunikacji. Ale pismo posiada postać wizualną. Jego

graficzny charakter, wynika z formy alfabetu. Litery, słowa, zdania mogą

być znakiem. Ale pismo potrafi tworzyć systemy i struktury

linearne. Linearna postać zapisu odręcznego, zdaje się potwierdzać

linearną postać czasu...pamięć podąża za takim pismem, a wtedy jego

linia, może być zasupłaną nicią Ariadny w labiryncie czasu. Pismo takie,

może też wyraża intuicje zupełnie odmienne. Jego linearne umiejętności,

mogą posłużyć do ujawnienia niespodziewanych wizji,  introspekcji. Pismo

takie wytycza nową, swoistą siatkę przestrzenną. Taka przestrzeń jest

miejscem twórczej wyobraźni.