9 września 2023 r. - pożegnalny wernisaż w Galerii na Piętrze

Z ogromnym smutkiem zapraszamy na pożegnalny wernisaż w Galerii na Piętrze. Od przeszło trzydziestu dwóch lat, Galeria założona przez Leonarda Kabacińskiego, prowadzona była przez Jadwigę Kabacińską – Słowik.
Działalność Galerii na Piętrze na stałe zapisała się w historii kultury Koszalina. Ilość i klasa artystów, którzy gościli w jej salach, świadczy o randze tego miejsca. Była to wyjątkowa przestrzeń spotkań – miejsce przyjazne zarówno twórcom, jak i miłośnikom sztuki. Obok artystów o uznanej renomie, Galeria zawsze była otwarta na młodych, eksperymentujących adeptów sztuki. Oprócz tradycyjnego malarstwa, było również miejsce na instalacje, performance czy environment. Każde wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

Niestety to już ostatni wernisaż w Galerii na Piętrze i jednocześnie zamknięcie jej podwoi. ???????????????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????? (????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????) ???????? ????????????????????????????? ????????.???????? ???????? ????????????????????????????????? ????????. „???????????????????????????????????????????? ???????????????? ???? ????????????????????????????????”.

Trudno zawrzeć trzydzieści dwa lata działalności Galerii w jednej wystawie. Kluczem doboru prac było skupienie się na artystach zaprzyjaźnionych z Jadwigą Kabacińską - Słowik i Andrzejem Słowikiem. Twórców blisko związanych z Galerią przez wiele lat.

???????????????????????????? ???????? ????????????????????????, ???????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????, ????????????????????? ???????????????????????? ???????? ???????????????????????????? - ????ł????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????, ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???? ???????????? ??????????????????????????????.

???????????????????? ???????????????????? ???????????????? ????????????????????????ł???? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????? ???? ????????????????????????????????, ????????????????????????? ????????????????????????? ???????? ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????? ?????????????????????????????. ????????????????????????????????????? ???? ???????????? ???????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????? ????????????????????, ???????????????? ????????????????????????????? ???????? ???????????????????????? ????????????????????????????, ???????????????? ???????? ???????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????. ???????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????ł???? ???????????????? ?????????????????????????????????????????, ????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????????????ł???? ???????? ???????????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????.

????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????: ???????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????ł???????????????? ???? ???????????????????????????????????????? ????ł????????????????????????????, ????????????????????????????????????ł???????? ?????????????????????????????????.

(Greta Grabowska)

Osobną przestrzenią będzie „Galeria Mistrzów”, w której znajdą się prace czołowych przedstawicieli polskiej sztuki współczesnej, m.in. Erny Rosenstein, Aleksandry Jachtomy, Stanisława Fijałkowskiego, Władysława Hasiora, Jana Dobkowskiego, Leszka Rózgi.

Kuratorem wystawy jest Greta Grabowska. Autorem plakatu jest Grzegorz Otulakowski.