Jan Misiek - malarstwo i collage "Jekyll & Hyde"

Jan Misiek urodził się w Słupsku w 1949 roku. W 1968 r. ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni - Orłowie. W 1975 uzyskał dyplom z malarstwa w PWSSP w Gdańsku w pracowni prof. Władysława Jackiewicza. Pracował jako redaktor graficzny w Wydawnictwie Morskim (1979-1990) i miesięczniku "Pomerania" (1995-1999)

Uprawia malarstwo, collage, grafikę książkową i prasową. Jest członkiem międzynarodowej artystycznej Groupe Chanteloube.

Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Swoje prace prezentował na ponad 100 wystawach indywidualnych m.in. w Niemczech, Czechach, Francji, Holandi, we Włoszech i na Litwie.

Jest autorem książek artystycznych, które eksponowane były na wielu wystawach zagranicznych m.in. National Print Museum, Dublin, Irlandia (2007), Musashino Art University Museum, Toki, Japonia (2011).