Ryszard Ulicki - rzeźba w kamieniu

Ryszard Ulicki - ur. 1943 r. w Łodzi. Polityk, literat i dziennikarz. Autor wielu tekstów piosenek, powieści, tomów poezji i zbiorów opowiadań oraz kilkudziesięciu rzeźb w kamieniu i drewnie. Laureat literackich nagród Ministra Kultury i Sztuki. W 2002 roku z okazji 40-lecia pracy twórczej i promocji tomiku wierszy odbył się jego benefis w krakowskim Teatrze STU. Członek Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Polskiego Związku Autorów i Kompozytorów Rozrywkowych ZAKR oraz Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych ZAIKS.