Lech Ryszard

(1927-2005)

Urodził się w 1927 r. w Smorgoniach na Wileńszczyźnie.

Ukończył Wydział Grafiki ASP w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem obronił w pracowni prof. Tadeusza Kulisiewicza w 1953 r. Przygotowując dyplom z grafiki, rozpoczął cykl prac poświęconych zabytkom regionu koszalińskiego. Cykl ten kontynuował w latach 1965-1980 w czasie licznych wędrówek i plenerów tworząc dzieło swego życia. Autor ponad 300 obrazów olejnych. Wypracował swój łatwo rozpoznawalny, własny styl, charakteryzujący się „geometrycznym ładem formy, architektonicznym budowaniem kompozycji z prostych, czytelnych, określonych wyrazistą linią elementów, gdzie płaszczyzna koloru rozbijana jest na „cegiełki” różniące się odcieniem”.

Wielokrotnie uczestniczył w słynnych osieckich plenerach. Brał udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Jego prace zasilają zbiory wielu muzeów (w Polsce, Niemczech, Rosji, Ukrainie).

Za największe swoje osiągnięcie uważał wypracowanie własnego, niepowtarzalnego stylu. Jak podkreślał „Bez podpisu wiadomo, że to malował Lech”.

Najczęstszy temat jego prac to krajobraz i architektura, jednak przetworzone i uporządkowane zgodnie z jego unikalną, geometryczną wizją. Ryszard Lech był niezwykle drobiazgowy i dokładny tworząc swoje dzieła. Charakter jego twórczości nie pozwalał nawet na najmniejsze niedociągnięcia. Sam mawiał, że takie malarstwo było dla niego katorgą.

Jak zauważa Walentyna Orłowska, „ malarstwo Lecha to również mistrzowskie wykorzystanie możliwości koloru, który od swego najgłębszego tonu przechodzi przez całą gamę stopniowej modulacji, aż po osiągnięcie najjaśniejszego odcienia. Malowanie jest tu procesem szalenie żmudnym, gdyż (...) płaszczyzna koloru rozbijana jest na „cegiełki” różniące się odcieniem, kroplą koloru dodaną lub odjętą – ale dokładnie odmierzoną...”

W jego dorobku znajdują się również setki grafik, charakteryzujących się, podobnie jak dzieła malarskie, drobiazgowością, porządkiem i precyzją oraz oscylują wokół podobnej tematyki. Jeden z najbardziej znanych cykli graficznych nosi tytuł „ Ziemia Koszalińska w Grafice Ryszarda Lecha” i obejmuje 75 matryc graficznych, powstałych w latach 60 tych.