Podgórski Rafał

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa, w pracowni prof. zw. Jerzego Ostrogórskiego w 2009 roku. W okresie gdańskim, organizuje wiele inicjatyw artystycznych, m.in. intermedialne wystąpienia audio-wizualne, czy wystawy malarstwa. Organizuje swój warsztat w fundacji „Wspólnota Gdańska”. Wchodzi w skład „Gdańskiego Klubu Pejzażystów”, wystawiając swoje dzieła w wystawach zbiorowych i indywidualnych.

Od 2011 roku zostaje asystentem w pracowni rysunku prof. nadzw. dr hab. Elżbiety Kalinowskiej-Motkowicz w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. W między czasie organizuje wiele wystaw indywidualnych i bierze udział w zbiorowych. Organizuje warsztaty studenckie i patronuje studenckiemu kołu naukowemu.

W 2015 roku broni tytuł doktora sztuki na Wydziale Malartwa ASP w Gdańsku.

Współpracuje z „Galerią na Piętrze”, kuratoruje wystawom organizowanym w środowisku lokalnym. Zakłada prywatne studio graficzne Atelier Miniatura. Czynnie przykłada się do rozwoju edukacji artystycznej w regionie koszalińskim.

W sztuce podejmuje wiele wątków artystycznych. Interesuje się pojęciem wirtualności i symulacji, syntestezji, sztuką wschodu, gestu, pejzażem w ujęciu tradycji malarstwa europejskiego, pojęciami tożsamości architektury, świętą geometrią, pochodzeniem liczby, strukturalizmem, semiotyką, sztuką procesualną, oraz wieloma innymi.

Uprawia sztukę w wielu gatunkach, począwszy od malarstwa sztulowego, ściennego, grafiki digitalnej, sitodruku, litografii, fotografii analogowej, rysunku, instalacji, wideoartu. Tworzy na pograniczu spekulatywnych procesów projektowania obrazu. Nie godzi się na kompromis w sztuce.