TYTUŁ: Genesis XXXVI

AUTOR: Dobkowski Jan

WYMIARY: 51,5 x 72,5 cm

rysunek, papier, 1987 rok