TYTUŁ: Zapomniany szkicownik, postscriptum...

AUTOR: Wieczorek Krzysztof

WYMIARY: 41 x 50 cm

intaglio, e/a - 41 x 50 cm; 2009 r.