TYTUŁ: Postscriptum, przenikanie, nawarstwianie

AUTOR: Wieczorek Krzysztof

WYMIARY: 40 x 32 cm

intaglio barwione, akwaforta, gwasz, e/a - 40 x 32 cm; 2005/2008 r.