TYTUŁ: Więzy

AUTOR: Wieczorek Krzysztof

WYMIARY: 40 x 32 cm

intaglio (wersja trzecia, stan trzeci), e/a - 40 x 32 cm; 1983/2005 r.