Monika Szpener - instalacja

Monika Szpener:

„Ołtarz na miarę naszych potrzeb” to praca poświęcona zjawisku rosnącej konsumpcji,  warunkującej życie współczesnego człowieka. Konsumpcji, w której coraz bardziej się zatraca, ponieważ staje się celem jego życia. Dotyczy to również otoczenia, kształtowanego przez telewizję, a zwłaszcza reklamy, przekonujące, że zakup nowego produktu – uszczęśliwi.

I w końcu mnożących się centrów handlowych, przyjmujących wręcz charakter sakralny, do których ludzie przychodzą, by praktykować swoją „konsumencką religię”.

Posługując się tak symboliczną formą odwołuję się nie tyle do wiary, co do wartości człowieka, który wyraża swoją tożsamość poprzez zaspokajanie potrzeb materialnych.

Sama forma „ołtarza” jest więc wyrazem naszej codzienności, której ofiarnie hołdujemy bez względu na status społeczny.