Łukasz Butowski - litografia

Dr Łukasz Butowski urodził się w 1981 w Gdyni.
Jest absolwentem malarstwa Gdańskiej ASP. W  2007 r. obronił dyplom z malarstwa w pracowni prof. Teresy Miszkin z aneksami z litografii w pracowni prof. Zbigniewa Gorlaka 
oraz rysunku w pracowni prof. Romana Gajewskiego. 
Od listopada 2007 r. pracuje jako asystent w pracowni litografii prof. Zbigniewa Gorlaka na ASP w Gdańsku. Od 2012 r. samodzielnie prowadzi zajęcia z rysunku ilustracyjnego dla pierwszego i drugiego roku studiów niestacjonarnych na kierunku Grafika w ASP w Gdańsku.
W 2013 r. Obronił Rozprawę doktorską, która nosi tytuł:
Kalipsis – przeciwieństwo Apokalipsy - Wizja sądu ostatecznego naszych (współczesnych) czasów. 
Artystyczna dekonstrukcja końca świata we współczesnej interpretacji. Problem aktualności końca świata w sztuce i końca świata sztuki.
Od 2016 r. jest już prodziekanem Wydziału Grafiki na ASP w Gdańsku.
Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.